bijspijkeren

Vrijdag 07 September 2007 in categorie Media

U kent de discussie: de Onderwijsraad wil de exameneisen voor Havo en VWO verscherpen. Zonder voldoendes voor Nederlands, Engels en Wiskunde géén diploma!
Minister Ronald Plasterk is het daar niet mee eens, want dit gaat veel meer zakkers opleveren. Wie bijvoorbeeld talen wil gaan studeren heeft geen wiskunde nodig, dus voor die leerlingen moet je geen zinloze barrières gaan opwerpen.
D66 vindt daarentegen dat er best meer eisen mogen worden gesteld aan leerlingen. "Het diploma moet meer substantie hebben," citeert de Volkskrant.

Het zijn de aloude waardeoordelen over het verschil tussen alfa en bèta. Bèta is beter, intelligenter en belangrijker. Vandaar die wiskunde, want om dát vak draait het feitelijk. Wiskunde verleent 'de substantie' waar D66 op doelt. Een talenpakket heet op de middelbare school niet voor niets neerbuigend 'een pretpakket'. De instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs klagen dat ze nog teveel moeten bijspijkeren aan hun studenten. Die klacht is terecht. Het is niet hun taak om het vwo nog eens dunnetjes over te doen. Maar anderzijds is het vreemd dat de Onderwijsraad blijkbaar impliciet een verschil in waarde toekent aan de diverse vakken. Het ligt namelijk veel meer voor de hand om te kijken of een instromer ruim voldoende scoort op de vakken die van belang zijn voor de te volgen studie. Gelukkig hebben wij een minister van Onderwijs die zowel op alfa- als bètagebied uiterst verstandig is.

En als we dan tóch bezig zijn met zo'n fijne discussie over het niveau van onze studenten in het wetenschappelijk onderwijs, misschien kunnen we dan ook nog eens kritisch kijken of onze tegenwoordige doctorandussen en masters nog wel voldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt na vier jaar tempostudie. Want bij sommige afgestudeerden krijg ik de indruk dat er nog heel wat bij te spijkeren valt.

Kijk, het probleem met veel van die diploma's is dat mensen ze ook gaan gebruiken. Zoiets moet je gewoon niet willen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de meeste hoger opgeleiden veel te dom zijn om echt iets verstandigs met hun studie te doen. Die gaan dan de politiek in bijvoorbeeld...

Tags: