daar kwamen wij goed weg!

Dinsdag 04 September 2007 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

In het begin van de jaren tachtig werd er in Nederland heftig en massaal gedemonstreerd tegen de kernbommen op ons grondgebied. 'Kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland', luidde de leuze. Onze regering, destijds onder leiding van Ruud Lubbers, vond dat allemaal maar onzin. Die kernbommen waren nodig om de Russen in hun hok te houden, ter behoud van het strategisch evenwicht in de koude oorlog. Daardoor konden wij in vrede leven.

Later claimde men zelfs dat de perestrojka in de Sovjet Unie en de val van het communisme in het Oostblok een rechtstreeks gevolg was van de standvastige afschrikkingspolitiek van de westerse alliantie.
Wij hebben dus veel te danken aan de kernwapens, luidt de opvatting van de militaire haviken uit die tijd. Vandaag lees ik in de krant dat we blij mogen zijn dat we nog leven. Het had maar een haar gescheeld of de huidige generatie twintigers had nooit bestaan. Nu pas heeft het Britse leger namelijk toegegeven dat er op 2 mei 1984 een kernbom met acht maal de kracht van Hiroshima op het Duitse vliegveld Brüggen van een vrachtwagen viel. Dat is vlak bij Roermond.
Ach ja, een slordigheidje...

Wanneer dat ding was ontploft had de Europese Unie waarschijnlijk alleen nog maar uit Malta en Cyprus bestaan en maakte de rest van de wereld nu toeristische tripjes naar de krater die vroeger Nederland heette.
"U weet wel," zegt de gids, "dat geinige landje dat vroeger vijf meter onder de zeespiegel lag. Nu vijftig."
Ze noemen het tegenwoordig 'Kernwasser Wunderland'.

Maar gelukkig is alles goed afgelopen. De les voor de toekomst is natuurlijk dat wij niet bang hoeven te zijn voor terrorisme en schurkenstaten. Wapenwedlopen zijn vergeefse moeite en geldverspilling.
Als het erop aankomt zijn we namelijk héél goed in staat om onszelf de das om te doen!

Tags: