postkantoren onder observatie

Vrijdag 22 Juli 2005 in categorie Paranoia

Anonieme bronnen bij TPG bevestigen dat de AIVD sinds enige tijd de grotere postkantoren in ons land nauwlettend in de gaten houdt. De kantoren blijken namelijk te fungeren als distributiepunt voor materiaal dat kan worden gebruikt bij bomaanslagen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het materiaal onder een dekmantel wordt verspreidt door een organisatie die zich noemt 'OLA'. Volgens terreurdeskundigen staat deze afkorting voor het 'Ondergronds Leger van Allah'.

De organisatie zou als volgt te werk gaan: op alledaagse consumptieartikelen zoals ijsverpakkingen worden geheime codes afgedrukt. Deze codes worden verzameld op een kaart. In het geheim gerecruteerde koeriers leveren de kaart met codes in aan de balie van het postkantoor. Om geen argwaan te wekken betalen zij tevens een symbolisch bedrag van 3,95 euro. In ruil daarvoor krijgen zij een rugzak uitgereikt.
Deze rugzak kan in principe worden gebruikt voor het vervoer van explosieven.
Inmiddels is bekend dat de betreffende rugzakken zijn te herkennen aan een afbeelding van Sponge Bob op de achterkant.

Het in ontvangst nemen van een dergelijke rugzak wordt door juristen gekwalificeerd als 'het uitvoeren van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een terroristische aanslag'.