puzzelt u mee?

Vrijdag 08 Juli 2005 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Regelmatig publiceert de overheid gewichtige advertenties in de krant onder de kop 'Bekendmaking'. Dat gaat dan meestal over dingen waar wij geen hol van snappen, maar die we toch behoren te weten. Althans volgens onze bestuurders, opdat we niet achteraf bij ze komen zaniken dat ons niks verteld is.
Vandaag stond er eentje in de krant van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Puzzelt u even lekker mee? "De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat op grond van artikel 36 van de Luchtvaartwet, bij Koninklijk Besluit van 5 juli 2005, nr. 05.002475 toestemming is verleend aan de door de exploitant van de luchthaven Schiphol (N.V. Luchthaven Schiphol) vastgestelde tarieven voor het gebruik dat door luchtvaartuigen wordt gemaakt van dit luchtvaartterrein en de zich daarop bevindende opstallen."

Tjonge, wat een lange zin. Hijg, hijg. En dan moet je hem nog twaalf keer overlezen óók! Want wat stáát hier eigenlijk? Laten we het ambtelijk syntactisch kreupelhout eens wegkappen, zodat we door de bomen het bos weer een beetje kunnen zien:

"De minister maakt bekend dat toestemming is verleend aan de door Schiphol vastgestelde tarieven voor het gebruik dat door luchtvaartuigen wordt gemaakt van dit luchtvaartterrein en de zich daarop bevindende opstallen."

Twijfel niet aan uzelf: de zin is nog steeds een zootje. Een ambtenaar is dramatisch verdwaald in z'n eigen proza.
Was er trouwens in een ver verleden niet een afspraak gemaakt dat ambtenaren in begrijpelijke taal naar burgers zouden communiceren? U kunt klagen bij de minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes. Maar houd het een beetje simpel voor die man.