god gaat in debat

Zaterdag 21 Mei 2005 in categorie Religie

Soms lees je zo'n krantenkop waarvan je diep moet zuchten: "Minister wil debat over evolutie en schepping". Die minister is geen Amerikaanse minister, maar onze eigen Maria van der Hoeven van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het debat moet ook nog 'breed' zijn, maar dat paste niet meer in de kop.
In een interview met de Volkskrant zegt Maria vandaag dat zij een 'dialoog op gang wil brengen tussen wetenschappers en aanhangers van de scheppingsgedachte'.

Dit initiatief kunnen wij meteen dumpen in de reeds overvolle categorie 'zinloze activiteiten van dit kabinet'. Een dergelijk debat is een verspilling van tijd, geld en moeite. Beide stromingen zullen elkaar nooit overtuigen. En dat hoeft ook niet, want dat is nu juist het aardige van Nederland: het staat iedereen vrij om tegen elk wetenschappelijk bewijs in met een bord voor z'n kop te blijven lopen. Darwin kun je zien als degene die nu juist aan de metafoor van het scheppingsverhaal een wetenschappelijke onderbouwing gaf. Met degenen die de metafoor letterlijk en feitelijk willen blijven interpreteren is elk debat onmogelijk. Het scheppingsverhaal in Genesis 1 begint met de regels: "In den beginne schiep God den hemel en de aarde." In het oorspronkelijke oude Hebreeuws staat er echter 'goden' ('elohim') in plaats van god.
De theosoof De Purucker heeft op dit punt nog wel een aardige invalshoek: best kans dat de vertaling gewoon niet deugt. In het oorspronkelijke oude Hebreeuws werden lettertekens en woorden als één ononderbroken reeks genoteerd. Klinkers ontbreken. Simpel gezegd moet de lezer in gedachten de reeks zelf in woorden knippen en klinkers invullen. Er zijn echter verschillende 'knipmogelijkheden', die resulteren in verschillende woorden en daardoor een heel andere betekenis.

Er zijn dan twee vertalingen mogelijk.
Versie 1: "In het begin beeldhouwden (of sneden of vormden) de ’elohîm’ – de twee hemelen en de aarde."
Versie 2 komt neer op iets als: "De goden of kosmische geesten, door wijsheid, door kennis, door de voornaamste of eerste vormende krachten te zijn, maakten zichzelf tot de hemelen en de stoffelijke sfeer."

Ik kan me voorstellen dat die tweede vertaling een beetje lastig bleef hangen bij de simpele schapenhoeders uit de oudheid. En ook Adam en Eva hadden wel wat anders te doen. Toch wilde ik dit puntje alvast inbrengen in dat brede debat van onze minister.