de scherpslijpers

Woensdag 10 November 2004 in categorie Knipsels

De scribenten hebben 't er maar druk mee deze week. Het onderling gekissebis overwoekert bijkans de tragische gebeurtenissen. Men zal wel eens even laten merken wat vrijheid van meningsuiting is! Niet gehinderd door enig gevoel voor behoedzaamheid scheldt men elkaar onbekommerd de huid vol. De geest van Van Gogh is uit de fles en blijkbaar is dit een mooie gelegenheid om oude rekeningen te vereffenen. Het schrijfgerei is geslepen, dus kijk maar uit voor mijn scherpe pen, roept men stoer. Twee voorbeelden in één Parool afgelopen dinsdag.


Mohammed Ridoaun Jabri van www.elqalem.nl wordt geïnterviewed omdat hij een anti-homo manifesto online ging zetten. En inderdaad, sinds vandaag staat het er. In hetzelfde interview laat hij tevens weten dat een mevrouw van de Volkskrant iets helemaal verkeerd had opgeschreven, dus 'die krijgt nog wel met zijn pen te maken'. Hoogstwaarschijnlijk is de dame in kwestie inmiddels ondergedoken. Sidderend onder haar Ikea-ledikant, want met de pen van Jabri valt natuurlijk niet te spotten.


Een schoolvoorbeeld van over-integratie is mevrouw Ebru Umar. De dame spreekt dusdanig bekakt dat het aanhoren van haar mening een teiltje onder handbereik vereist. Ter onderbouwing van Van Goghs gelijk mocht zij columns schrijven op diens site. Ook zij heeft haar pen in de aanslag.
Bij Umar sloeg de vlam in het mediterraan gemoed toen de Amsterdamse politica Fatima Elatik deze week in het Parool de gelegenheid kreeg om haar leedwezen omtrent Van Gogh breed uit te meten. Dàt was natuurlijk niet de bedoeling! Theo van Gogh was immers van háár, van Ebru Umar! Het 'domme gansje' en 'beroepshoofddoekje' Elatik had haar mond moeten houden, want zij was meermalen de mantel uitgeveegd door Van Gogh! En door Umar zelf uiteraard. Umar en Elatik vinden elkaar niet aardig. Van dit wereldpolitieke feit moeten wij als argeloze lezers bij herhaling worden doordrongen.

Dit zijn de momenten dat ik stiekem een pietsie begrip krijg voor de principes van de Taliban. Samen onder de burka ermee en vecht het dáár maar lekker verder uit!