poldertheologie

Vrijdag 03 September 2004 in categorie Baanbrekende denkbeelden

Zo langzamerhand moeten er inmiddels vele miljarden mensen in de hemel zitten. Wanneer ze met z'n allen naar beneden spugen regent het. Vreest niet: alles dat uit de hemel komt is zuiver en gewijd. Het slechte nieuws is dat ze opvallend vaker op Nederland spugen dan op pakweg het Midden-Oosten. Het goede nieuws is dat de hemel zich dan blijkbaar recht boven Nederland bevindt. Dat is wel zo eerlijk. Mozes en Mohammed ontvingen namelijk instructies van God op een berg. Wij hebben geen bergen en liepen daardoor de kans mis een heilig land te worden. Het had zo mooi kunnen zijn: bijbelverhalen van eigen bodem! De keerzijde is dat we hiermee Balkenende wel héél erg in de kaart gespeeld zouden hebben. Achteraf bezien was God dus een verstandig mens.

Mijn verlepte brein kan wel weer een drupje regen gebruiken geloof ik...