Geweld op school

Zondag 25 Januari 2004 in categorie Flashback verhalen

Geweld op school blijkt geen recent onderwerp. De proportie van het geweld is ontegenzeglijk toegenomen, maar decennia geleden was het eveneens een ernstig punt van discussie in de onderwijswereld. Dit blijkt uit één van de keuzeonderwerpen bij het Onderwijzersstaatsexamen 1975, onderdeel Opstel bij Nederlandse Taal en Letterkunde, zoals hieronder afgebeeld. Misschien geeft de tekst ook wel een aardig inzicht in waar het fout is gegaan... Zijn de kinderen sindsdien te 'soft' opgevoed?

Opstelopdracht uit 1975

 Déjà vue, maar dan in bloederige kleuren.

Tags: