Marokkanen en media

Maandag 20 Oktober 2003 in categorie Opinie

Er is een commissie bezig het integratiebeleid te onderzoeken en waar dat beleid precies misging. Dat kan ik ze nu alvast vertellen: onder andere in de media. De afgelopen week waren Marokkaanse jongeren meermalen negatief in het nieuws. De negatieve stemming zat er natuurlijk al goed in door de gebeurtenissen rond de dood van Anja Joos, maar alle commotie laaide nog eens flink op naar aanleiding van het conceptrapport "Rollators en rotjongens" van onderzoeker Jaap Noorda, verbonden aan het Instituut Jeugd en Welzijn van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In het conceptrapport beschrijft Noorda hoe voornamelijk Marokkaanse jongens het personeel en de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum Nieuw-Geuzenveld en de psychiatrische instelling De Geuzenhoek in Amsterdam West 'terroriseren'. Het is rapport is nog vertrouwelijk en dus maken de media in niet mis te verstane bewoordingen melding van de inhoud. Het Parool: "Marokkanen terroriseren bejaarden". De Telegraaf: "Aanpak ouders rel-Marokkaan". Internetkrant Nu.nl doet het iets rustiger aan met "Probleemjongeren teisteren bejaardentehuis".

Netwerk bracht op zondagavond het onderwerp "Minister over aanpak criminele jongeren". Althans, zo heet het netjes op de website. Op de buis laat Sven Kockelmans zich lekker gaan met "gewelddadige en criminele gedrag harde kern Marokkaanse jongens" en "van intimidatie op straat tot ware terreur".

Bij Andries Knevel komt Boris Dittrich naar aanleiding van ditzelfde rapport direct met het krachtdadig voornemen criminelen in hun eigen wijk te berechten.

“Dergelijke emotionele uitlatingen doen afbreuk aan de wetenschappelijke objectiviteit en distantie die een onderzoeker moet uitstralen”

Noorda roept in Het Parool onder andere: "Ik heb de neiging van de daken te schreeuwen: neem het alstublieft serieus! We worden als burgers gesust en gerustgesteld met allerlei beloftes en plannen, maar we worden belazerd. Het is echt de hoogste tijd om in te grijpen." Dergelijke emotionele uitlatingen doen afbreuk aan de wetenschappelijke objectiviteit en distantie die een onderzoeker moet uitstralen.

Noorda ergert zich blijkbaar al jaren aan de versnipperde aanpak op het gebied van de toenemende jeugdproblematiek. Hij was lid van de commissie Lankhorst, die eind jaren negentig werd ingesteld naar aanleiding van eerdere problemen met Marokkaanse jongeren in Amsterdam West. De commissie deed 56 aanbevelingen voor een samenhangend beleid. Daar is weinig van terecht gekomen. De talloze projecten worden door Noorda in de Volkskrant van 29 augustus zwaar bekritiseerd: "De initiatiefnemers moeten om de subsidie concurreren. Daarom is het liegen, bedriegen en overdrijven. Het probleem wordt in protserige taal erger gemaakt dan het is." Zou dit laatste nu ook voor zijn eigen rapport gelden, vraag ik mij dan misschien iets te wantrouwend af...

De feiten in het onderzoek van Jaap Noorda zullen echter heus wel kloppen. Alleen de manier waarop zij in de media naarbuiten komen draagt niet bij tot de nuance. Dus laat ik voor de niet-Amsterdammers onder de lezers nog een klein beetje perspectief aanbrengen.

Om te beginnen: wat is nu eigenlijk Amsterdam West? Eerst maar een geruststelling: In Amsterdam West kunt u net zo veilig rondlopen als in iedere andere grote stad. Amsterdam West is veelomvattend. Amsterdam omvat in totaal vijftien stadsdelen, waarvan er niet minder dan acht tot Amsterdam West gerekend kunnen worden, te weten: Bos & Lommer, Oud-West, Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Slotervaart/Overtoomseveld, de Baarsjes, Westerpark en Westpoort. Dit laatste stadsdeel kunnen we even buiten beschouwing laten, want dat is havengebied en daar woont nauwelijks iemand.

Hoe zit dat met die Marokkanen in Amsterdam West? Dat zit aldus. In Amsterdam wonen zo'n 60.000 Marokkanen op een totale bevolking van ruim 738.000. Bij elkaar opgeteld wonen van die 60.000 Marokkanen er ongeveer 35.000 in de stadsdelen die we tot Amsterdam West rekenen. Dat is dus meer dan de helft van alle Marokkanen in Amsterdam.

Amsterdam West heeft bovendien het grootste percentage relatief nieuwere huizen met een groter aantal kamers, zodat met name in de stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp en Slotervaart/Overtoomseveld de meeste gezinnen met opgroeiende jongeren zullen wonen.

Incidenten die in de media opduiken rond Marokkaanse jongeren spelen zich af op ver van elkaar verwijderde plaatsen. Maar het is allemaal in 'Amsterdam West'.

Mooi, dat weten we dan, maar hoeveel van die Marokkanen hebben de status van criminele jongere? Justitie gaat uit van een harde kern van ongeveer 1500 jongeren. Plus natuurlijk grote aantallen meelopertjes. Maar dit aantal betreft héél Amsterdam.

Ons rechtssysteem blijkt niet toegesneden op de strakke grenzen en consequente benadering die een bepaalde categorie jongeren nodig heeft. Het Parool zette begin dit jaar de criminele activiteiten van de jeugdige Marokkaan B. eens op een rij en hoe hij tot dusver daarmee vrijwel straffeloos wegkwam. Deze waslijst moet u voor de aardigheid eens doorlezen, dan ziet u direct wie hier behalve B. nu behoorlijk verkeerd bezig is.

“Deze groep is totaal niet toegerust om binnen een vrijere samenleving te functioneren”

Het tragische is dus dat een hele bevolkingsgroep te lijden heeft onder de negatieve publiciteit die criminele pubers veroorzaken. Daar moeten zij voor een belangrijk deel zèlf wat aan gaan doen. Autochtone Nederlanders kunnen nog zo hard roepen over integratie, harde kern en harde aanpak: het zal weinig of niets helpen. Het zal hoogstens resulteren in een nog sterker 'clan-gedrag' bij het minder weldenkend deel van de Marokkaanse jeugd. Binnen dit segment van de gemeenschap heerst een sterk 'wij tegen de Nederlander' gevoel, hetgeen zich uit in totale verachting van de Nederlanders. Je zou het oneerbiedig kunnen samenvatten als 'primitief Berbergedrag': alleen de eigen familie, de eigen groep geniet respect en is belangrijk, de wereld daarbuiten is vreemd, vijandig en minderwaardig. Ze voelen zich geen Nederlander, ze zijn Marokkaan. Dit soort tiepjes kan het eigen ego alleen nog maar een beetje overeind houden door een houding waarvan de autochtone Nederlander nu juist bijzonder opgefokt raakt: een enorme grote bek, macho, schijt aan alles, dreigende en provocerende gebaren, openlijke minachting, spugen en zo'n beetje alles doen wat Allah heeft verboden. Het is kortom een groep die in feite totaal niet toegerust is om binnen een vrijere samenleving te functioneren. Die vaardigheden zullen hen dus in rap tempo door de eigen bevolkingsgroep bijgebracht moeten worden.

Laten we bij de hele discussie over dit onderwerp overigens één ding vooral niet uit het oog verliezen: óók de normale burger van Marokkaanse afkomst vindt zaken als het beroven van winkels en bejaarden schandelijk. En dat is gelukkig nog altijd bijna iedereen.

Nederlanders kunnen zich intussen concentreren op hun eigen hooligans...

Cijfers: Amsterdams Bureau Onderzoek & Statistiek.

Tags: