bedonderd bij buitenhof

Maandag 22 September 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

Het gebrek aan inzicht dat sommige 'deskundigen' op de buis etaleren toont aan dat het inderdaad droef is gesteld met onze kenniseconomie. Het ware hoogopgeleide intellect vereist in de eerste plaats namelijk een ruime dosis boerenverstand en wat dat betreft valt menig deskundige door de mand. Het ligt óók aan de omroepen. Die denken blijkbaar dat deskundigen op één bepaald terrein meteen ook overal iets zinnigs over kunnen zeggen.

Zo zouden in Buitenhof van afgelopen zondag de publicist en bijzonder hoogleraar Paul Scheffer, zakenvrouw Jet Creemers, staatssecretaris van Sociale Zaken Mark Rutte en rechtsgeleerde Afshin Ellian wel eens hun licht laten schijnen over ondermeer de ingrepen in ons sociaal stelsel. Van dit gezelschap mag alleen Mark Rutte terzake kundig worden geacht, hoewel zelfs dàt -gezien het gevoerde beleid- betwijfeld mag worden.

En zo werd de kijker weer getrakteerd op het gebruikelijke gewauwel van enkele dikdoeners die ook eens in de verste verte de klok hebben horen luiden. Paul Scheffer bijvoorbeeld (nota bene uit het PvdA kamp) verdedigde met verve de ingrepen in de WAO. Want er moest maar eens een eind komen aan het feit dat 14 procent van de beroepsbevolking in de WAO zat en in omringende landen was dat aantal véél lager. Deze door hem gepresenteerde 'feiten' zijn al sinds jaren ontzenuwd.

Allereerst hebben andere landen compleet andere stelsels en die zijn absoluut onvergelijkbaar. Bovendien is het percentage van de beroepsbevolking dat in de WAO zit niet 14 procent maar rond de 12 procent. Dit percentage is nog 'vervuild' met de aanzienlijke aantallen die in de Wajong en de WAZ zitten. Ook schermt men nog steeds met de mythische hoeveelheid van bijna een miljoen WAO-ers in dit land. Dit is al dan niet bewuste verdraaiing van de feiten. Omgerekend naar volledige uitkeringen is het werkelijke getal 632.044 (maart 2001, bron: gehandicapten.nl). Tevens wordt stelselmatig verzwegen dat de helft van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten naast hun uitkering voor hun 'arbeidsgeschikte deel' gewoon betaald werk hebben.

De noodzaak tot bezuinigen op de WAO omdat de kosten de pan uitrijzen is eveneens een fabel. De kosten van de WAO liggen op het laagste niveau sinds 25 jaar (bron: NRC). Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV), het overkoepelend orgaan van de uitkeringsinstanties, maakte op 27 juni 2001 bekend dat er 5,5 miljard gulden aan opgebrachte en dus opgespaarde WAO-premies in kas is (bron: Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad). Naar aanleiding daarvan heeft het LISV de regering indertijd geadviseerd de werknemerspremie te verlagen naar 6.87%. Dan vraag ik mij tussendoor even stiekem af: wat gaat er straks gebeuren met dat fijne spaarpotje?

Kortom, meneer Paul Scheffer en andere 'deskundigen': wat ik als betrekkelijke leek met een uurtje rondhengelen op internet boven water kan krijgen, had ú dus nog veel beter kunnen weten. Als u echt de deskundige bent tenminste waar u zich voor uitgeeft. Maar ik vrees dat Buitenhof er volgende keer beter aan doet Wim de Bie of Kees van Kooten in die hoedanigheid uit te nodigen.

Dan valt er op z'n minst nog wat te lachen.


Uitgebreidere informatie over dit onderwerp vindt u ondermeer hier:
Werkelijke cijfers WAO op handicap.nl
Het RIVM over preventie en oorzaken arbeidsongeschiktheid: "Hoe is het aantal mensen met ongunstige arbeidssituatie terug te dringen?"
NRC: Kosten WAO naar laagste niveau in ruim kwart eeuw.
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad: Over de 5,5 miljard gulden gespaarde premies.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stand van zaken WAO (over het voorgenomen nieuwe beleid).