de kwakzalver

Vrijdag 19 September 2003 in categorie Verhelderende Gesprekken

"Dokter, mijn teen is helemaal donker, lijkt wel verrot ofzo..."
"O jeetje, dat ziet er niet best uit, nee. Dat wordt amputeren."
"Allemachtig! Is dat écht nodig?"
"Jazeker! Uw hele been moet eraf!"
"Eh... Ik geloof dat ik u even niet goed versta. Zei u nou 'teen' of 'been'?"
"Ik zei 'been', met een 'buh'. De 'buh' van Balkenende, zeg maar..."
"Bent u nou helemáál gek geworden, dokter? Mijn hele been eraf alleen voor die teen?"
"U moet het zo zien, als we nu niet overgaan tot ingrijpende maatregelen zitten we in de toekomst met de ellende... We moeten nu even doorbijten."
"Ja, eh, u hebt makkelijk praten. U heeft het over 'we', maar ik ben de klos, niet u!"
"Het is voor uw eigen bestwil. Om uw toekomst veilig te stellen, zeg maar. Dat vraagt nu eenmaal om krachtdadig optreden."
"En dat u daarmee om zo te zeggen het hele fundament van mijn bestaan opoffert interesseert u blijkbaar niet?"
"Het gaat mij óók aan het hart! Maar het is nu even niet anders. Ik heb altijd veel compassie met de mensen."
"Compassie? Straks zit ik in de WAO!"
"Niks hoor, ik kan u nu alvast garanderen dat die kans nihil is."
"Ik had u nooit als dokter moeten kiezen. Zal ik u eens wat zeggen? Ik vind u maar een kwakzalver!"
"Dat vind ik nu altijd zo makkelijk, hè... Wél met een heleboel kritiek komen, maar zélf geen oplossingen aandragen!"
Nieuw spreekwoord: Harde heelmeesters veroorzaken hinkende gewonden.