dries van agt

Vrijdag 29 Augustus 2003 in categorie Satire

<%image(Agt, Dries van 2.jpg|73|100|Dries van Agt)%>
Ik dacht bij mijzelve: ik doe er beter het zwijgen toe. Immers, de man heeft in de loop der jaren een overvloed aan aandacht gehad, dewelke hij nimmer werkelijk verdiende. De wrange gedachte nochtans dat hij alhier in dit kritisch forum zomaar de dans ontspringt is onverdraaglijk, tormenteert mijn ziel reeds de ganse week. Waarde vrienden, lezers, sta mij toe daarom een luttel stukje aan hem te wijden, al was het maar om mijn geprangd gemoed te luchten.

Een politicus wordt geacht verstandige woorden te spreken, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit zelden voorkomt. Een hoogleraar wordt eveneens verondersteld zich in zinnige termen te uiten. Dit komt vaker voor, al moet ook hier in alle oprechtheid worden opgemerkt dat het hoogleraarschap allerminst een garantie is voor prudentie. Emeritus hoogleraar, ex-politicus en voormalig premier Dries van Agt hebben wij nog nimmer op een verstandig woord kunnen betrappen.

O zeker, hij doet zijn best de schijn van intellectueel en éminence grise op te houden. Vanwege de archaïsche zinnen die hem veelvuldig over de dunne lippen druipen heeft hij het predikaat 'eloquent' verworven. Laat ik, als zovelen voor mij, deze mythe krachtig tegenspreken: inhoudelijk heeft deze schertsfiguur niets, maar dan ook niets te melden. Hij vouwt bedachtzaam zijn handen, tuit zijn immer zuinige mondje, strijkt zijn smoel uit en geeft vervolgens met quasi-welgekozen woorden een schijnheilige mening die in werkelijkheid het niveau van de borreltafel niet ontstijgt.

Gij zag wellicht Dries van Agt zondagavond jongstleden bij Joost Zwagerman in het programma 'Zomergasten', hetwelk ik voor deze speciale gelegenheid zal omdopen in 'Zomerzotten'. Het lijdt nauwelijks twijfel dat de heer Zwagerman trek had in een avondje ouderwets clownesk vertier. Immers, geen van zijn gasten heeft tot dusver ook maar één enkele zin mogen afmaken zonder door hem in de rede gevallen te worden. Maar uitgerekend Van Agt liet hij telkens eerbiedig uitpraten.

Ter misnoegen ende vermaeck kregen de kijkers aldus opnieuw bevestigd hoe terecht alle kwalificaties zijn die in het verleden de heer Van Agt zijn toegemeten. Zoals daar zijn: charlatan, non-valeur, ijdeltuit, poseur, pias, jezuiet en januskop.
Wat is dat toch voor Pavlov-gedrag van die omroepen om telkens weer dit soort malloten voor de buis te slepen?

Het lijk van Luns, is dát niet wat?