SMS-democratie

Dinsdag 14 Januari 2003 in categorie Baanbrekende denkbeelden, Politiek & Maatschappij

Ik heb een véél beter idee: we gaan dat heel anders doen met die verkiezingen! Dan kunnen we die volksvertegenwoordigers tenminste eens flink achter de vodden zitten. We gaan de élections permanentes invoeren! Voortdurende verkiezingen dus. Ik verklaar mij nader.

Op dit moment stemmen we één keer per vier jaar. En wanneer die lieden dan eenmaal op het pluche zitten, denken ze dat ze lekker hun eigen gang kunnen gaan. Daar steken we acuut een stokje voor. Met de moderne communicatiemiddelen moet het mogelijk zijn minstens één keer per jaar te stemmen. Ga maar na: als we per sms of internet allerlei zielepoten uit het Big Brotherhuis of Idols kunnen wegstemmen, moet dat ook mogelijk zijn bij de Tweede Kamer.

En wat dan met de stemmen van degenen die géén toegang hebben of willen tot die technische verworvenheden? Die pakken we gewoon gelijk mee bij bij het opnemen van de meterstanden.

De kandidaten willen tegenwoordig hip doen met een verkiezingsweblog. Mooi, dat zullen we ze inpeperen! Elk kamerlid en elke minister of staatssecretaris wordt verplicht een weblog bij te houden. Daarop doet hij of zij verslag van de geleverde prestaties. Onder de maat? Die haalt de volgende ronde dus niet. Weg ermee, volgende kandidaat. O ja, en zónder wachtgeldregeling uiteraard.

Dat wordt werken. Populair lopen doen in de media zal ze ook niet helpen, op hun weblog vallen ze door de mand.
Kijk, dat gaat ze scherp houden, die jongens en meisjes!

 

O, alsof we nu zo'n geweldig systeem hebben!

Tags: