Wegwijs

Zondag 28 Juli 2002 in categorie Incrowd: over webloggen, Voor de Notulen & Ter Kennisname

Laat ik u voor de zekerheid wat wegwijs maken op het nieuwe Verbal Jam. Want Verbal Jam bestaat in feite uit meerdere logs die kameraadschappelijk samenwerken.
Ten eerste is er Verbal Jam columns, waarin de actuele zaken worden gepubliceerd. Indien een stuk mij ook nog na een week bevalt zet ik het in Tijdloos Lezen. Deze afdeling beschouw ik als de kern van Verbal Jam, want daar staat de crème van de collectie en die kunt u nog lekker afdrukken ook. Bovendien staan er specials als 'Bij de Jordaan', 'Fortune cookies' "Vertellingen' en 'Verdichte tekst'

Momenteel zijn de werkzaamheden gaande om de inhoud van de oude site over te hevelen naar de nieuwe. Dat duurt nog wel even voort want het is allemaal knip- en plakwerk. Ook moeten we die 'virtuele vlegel' nog een plek geven, een email linkje maken, de vloer aanvegen en de kwasten uitspoelen.

De rest mag u zelf verkennen, anders blijf ik bezig. Verbal Jam is nooit af, zo blijkt maar weer....

Tags: