gooi- en smijtwerk

Zaterdag 18 Mei 2002 in categorie Waargebeurde verzinsels

De rechter-commissaris heeft de personen die professor Fortuyn enige taarten naar het hoofd smeten in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie reageerde teleurgesteld. Liever had men deze taartterroristen nog tien dagen vastgehouden, teneinde eventuele banden met Volkert van der G. en andere staatsgevaarlijke elementen te kunnen aantonen.

Anonieme bronnen bij het OM melden dat het vervolgonderzoek door deze uitspraak bijzonder wordt bemoeilijkt. Men had met name nog verder willen rechercheren op wat al wordt aangeduid als 'the American Pie Connection'.

Naar verluidt heeft Justitie de Amerikaanse regering om uitlevering gevraagd van de beruchte Stan L. en Oliver H.
Volgens de FBI is het tweetal echter al lange tijd ondergedoken. Dit maakt een spoedige uitlevering onwaar-schijnlijk.

Het Federaal bureau heeft te kennen gegeven het verdrag op grond waarvan onderdanen van beide landen aan elkaar kunnen worden uitgeleverd zeer serieus te nemen. Als blijk van goede wil heeft men, vooruitlopend op de uitlevering van Stan L. en Oliver H., grote hoeveelheden beeldmateriaal ter beschikking gesteld.
Ambtenaren van het ministerie zijn inmiddels bezig dit te analyseren.

het werkt dus wel degelijk twee kanten op, dat verdrag